HOME FORUM Wandelgebieden Noorwegen en beren Reageer op: Reageer op: Noorwegen en beren

Dzjow
Moderator
Aantal berichten: 380

Je gaat jezelf een gelukzak mogen noemen als je in Scandinavië een beer te zien krijgt. 99 keer op 100 heeft de beer jou van op verre afstand al lang geroken, gehoord of gespot en dan gaan lopen alvorens je nog maar een kans krijgt hem te zien. Voor de beren in Scandinavië hoef je helemaal geen maatregelen te nemen ter bescherming. De beren zijn hier zo mensenschuw dat dit zelden of nooit tot een gevaarlijke confrontatie leidt. De Europese bruine beer heeft doorheen de eeuwen heen van nature uit een veel schuwer gedrag ontwikkeld dan de Noord-Amerikaanse grizzly beer zodat de maatregelen die we kennen uit Amerika zoals voedsel ver weg van je slaapplek in een boom ophangen en met een spuitbusje bear spray rondlopen voor de Europese bruine beer gewoon overbodig is…

Zelf heb ik één maal in Zweden in een uitgestrekt berkenwoud ver weg van de reguliere wandelroutes te maken gehad met een beer die ’s avonds na zonsondergang tot op een 20 à 30m me is genaderd. Ik bivakkeerde langs een wildpad op de oever van een rivier en vermoed nu dat de beer gewoon rondtrok op het wildpad en zo onverwacht op me stootte en dus helemaal niet naar me toe kwam aangetrokken door de geur van mijn avondmaal (het was windstil en ik maakte ook nauwelijks geluid). Ik hoorde de beer naderen door het struikgewas en plots wanneer hij heel dichtbij was werd het muisstil. Zo’n tien seconden later hoorde ik hem aan grote snelheid van me weg rennen. Vanaf het moment dat de beer me had geïdentificeerd zette hij het dus op een lopen. In Canada heb ik altijd hetzelfde meegemaakt met grizzlies in het wild. Het enige verschil is dat grizzlies niet zo schuw zijn en juist veel nieuwsgieriger. Zij durven dus tot helemaal naar je tent of tarp te komen om de boel nog eens te komen inspecteren. Dit gedrag is iets wat je bij de Europese bruine beer niet zult ziet. Maar eenmaal een grizzly beer je ook heeft kunnen identificeren als mens zetten ze het ook op een lopen of wandelen gewoon rustig weer weg alsof er niets aan de hand is… tenzij je hier zelf verkeerd op reageert en de beer in het nauw drijft. De echte problemen met beren treden vrijwel allemaal op met beren die vertrouwd zijn geraakt aan mensen (food conditioned bears) zoals voorkomt in vele nationale parken in de VS. Bij food conditioned bears is de schuwte en natuurlijke angst voor mensen helemaal verdwenen en wordt een confrontatie met zo’n beer erg gevaarlijk. Al de wilde verhalen over beren en de angst die eruit voortvloeit in de volksmond zijn allemaal gebaseerd op confrontaties met food conditioned bears, maar zijn dus helemaal irrelevant voor de berengebieden in Europa (met uitzondering van enkele streken in ZO-Europa waar beren het gewoon zijn geraakt om in de dorpen naar voedsel te komen zoeken). Dus voor een tocht in Scandinavië hoef je geen schrik te hebben of enige maatregelen te nemen. Als je toch een beer ziet, blijf stil staan en geniet ervan tot hij uit je gezichtsveld verdwenen is. Er zal je zo niets overkomen.