Iedereen is welkom op ons forum maar door deel te nemen aan het forum gehost op dit domein, gaat u automatisch akkoord met alle regels op uw gebruik zoals hieronder aangegeven. Wij kunnen deze voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Indien je al lid was voor deze wijzigingen, ga je automatisch akkoord met de aanpassingen.

We vragen een zekere mate van fatsoen en hoffelijkheid van de forumleden. Hitsige discussies en denigrerende opmerkingen zijn hier niet op hun plaats. Mocht blijken dat iemand meermaals ongepast gedrag vertoont, dan houden we het recht om het bericht te verwijderen en de persoon in kwestie een verwittiging te sturen. Pas indien hier geen gevolg aan gegeven wordt, dan zal deze persoon verwijderd worden van het forum.

U verklaart dat u geen berichten zal posten die:

  • lasterlijk, de privacy aanvallen, obsceen, pornografisch, beledigend of bedreigend zijn;
  • inbreuk maakt op enig intellectueel eigendomsrecht of ander recht van enig persoon of entiteit, met inbegrip van maar niet beperkt tot, het schenden van iemands auteursrechten of handelsmerken;
  • bewust virussen of corrupte bestanden bevatten of daar naartoe linken, of andere materialen die schade aan een ander’s computer kunnen veroorzaken,
  • adverteert voor commerciële zaken.

De informatie en meningen, geuit in berichten geplaatst via dit forum door de deelnemers zijn niet noodzakelijk die van Hiking Advisor, en we maken geen verklaringen of garanties ten aanzien van uitspraken. De deelnemers dienen zich ervan bewust dat ons forum openbaar is, en geen ruimte is voor privé-gesprekken. Wanneer u vrijwillig persoonlijke gegevens op dit forum bekend maakt, kan die informatie worden verzameld en gebruikt door anderen en kan dit resulteren in ongevraagde berichten van andere mensen.

Hiking Advisor en de forumleden zijn ten allen tijde gevrijwaard van en tegen alle aanspraken van derden , eisen, aansprakelijkheden, kosten of uitgaven, inclusief redelijke honoraria van advocaten, die voortvloeien uit schending door uw eigen posts. Door het plaatsen van berichten op dit forum is de inhoud altijd van de auteur die het bericht heeft geplaatst.

We wensen u veel forumplezier.